bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej CKZiU Nr 2 w Przemyślu


Nasz adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 w Przemyślu

ul. Aleksandra Dworskiego 25
37-700 Przemyśl
tel/fax (16) 678 33 02

email: ckziu2@um.przemysl.pl
strona www: ckziu2.edu.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

AktualnościOpublikował: Arkadiusz Rybka
Publikacja dnia: 17.07.2019
Podpisał: Arkadiusz Rybka
Dokument z dnia: 15.11.2016
Dokument oglądany razy: 9 462