Duplikaty świadectw i dyplomów (do roku 2005)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadectwa dojrzałości i dyplomy uzyskane do roku 2005:

Podstawa prawna:

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r., poz. 787, zmieniające rozporządzenie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) – paragraf 22 ust. 1.

Wymagane dokumenty:

W celu wystawienia duplikatu należy złożyć :

  • wniosek o wydanie duplikatu (do pobrania w załącznikach),
  • dowód wpłaty.

Opłata:

Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn.zm.)
Opłatę należy wnieść na konto :
Getin Noble Bank SA POK Przemyśl
nr rachunku 16 1560 0013 2331 9352 7000 0001
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu
ul. Dworskiego 25, 37-700 Przemyśl
(tytułem wpłaty : opłata za duplikat świadectwa)
lub opłacić osobiście w księgowości.

Miejsce złożenia dokumentów:

  • osobiście w sekretariacie CKZiU nr 2 w Przemyślu
  • drogą pocztową na adres szkoły

Termin i sposób załatwienia:

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje oraz została przekazana opłata za wystawienie duplikatu, wydaje się go bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 2 tygodni. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające prawomocne upoważnienie lub przesyłany jest drogą pocztową na wskazany adres.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Arkadiusz Rybka
Data utworzenia:2019-07-24
Data publikacji:2019-07-24
Osoba sporządzająca dokument:Arkadiusz Rybka
Osoba wprowadzająca dokument:Arkadiusz Rybka
Liczba odwiedzin:2394